מי ישמור על העצים

כתבת תחקיר על מצב העצים הבוגרים בירושלים. מה עושים כשישנם עצים עתיקים בשטח בניה? מה
תפקיד העירייה? האים התושבים יכולים לשמור על העצים בסביבתם?
כתבתה של יעל אשכנזי