איסא דנאי

דובי לחוביצר ופני בן דוד ערבה TV יצרו דיוקן מקומי לאיסא דנאי, אמן בעץ מהערבה התיכונה.