אורחים מעוטף עזה

אורחים מעוטף עזה – חיבוק חם לתושבי עוטף עזה המתארחים בישובי הערבה.
צילום ועריכה – פני בן דוד.
העלאה לרשת – יוסף שפירא.