יום שישי בתחנה

חגיגה של צבעים וטעמים – כל יום שישי במתחם התחנה בירושלים, קליפ של נעמי אלטרץ
על רקע מוסיקה של Eres Repree.