פסטיבל סרטים בערבה

פסטיבל סרטים בערבה שהתקיים בצוקים בחודש נובמבר.
צילום ועריכה – פני בן דוד. העלאה לרשת – יוסף שפירא.