מהי השיטה הטובה

כנס בינלאומי , בתחנת יאיר, בנושא ניטור ושימור עצי השיטים בערבה.
צילום — דובי לחוביצר, עמי רותם, פני בן דוד.
עריכה — פני בן דוד.
העלאה לרשת — יוסף שפירא.