מוצקין עטופה ירוק

תחת הכותרת "מוצקין עטופה ירוק" התקיים במתחם החי-פארק בעיר פסטיבל שעסק במיחזור ואיכות הסביבה.