מוצקין מנגנת

קרית מוצקין הוכרזה כעיר מנגנת בכתבה נוכל לראות,מדוע.