גנרל חורף

גשם שלג והצפות נחלים לאחר שנים .
הכינרת מלאה.