ביקור "ישראל ביתנו" בערבה

28.4.13 – ביקור סיעת "ישראל ביתנו" בערבה.
צילום – דובי לחוביצר, יהודית הדס, פני בן דוד, עריכה – פני בן דוד, העלאה לרשת – יוסף שפירא