שחייה צורנית

טקסי שבועות במושבים הם ארוע מיוחד,זהו חג המחבר אותנו להוויה שלנו כחקלאים.
אז, כל שנה אנו פוגשים את המחרשות והטרקטורים והילדים בלבן עם הטנא ביד.
השנה נאזכר את שבועות באופן קצת שונה.
שחייה צורנית של ים השיבולים, מתוך חג השבועות בעין יהב.
אגב, כל המשתתפים הם חקלאים מסוקסים אמיתים.
צילום ועריכה — חגי דהן. העלאה לרשת — יוסף שפירא