טיול מתנדביםטלויזיה קהילתית רמות חיפה בצפון השרון

טיול מתנדבים מהטלויזיה הקהילתית רמות חיפה בטיול לצפון השרון.בהדרכת הדסה גזית
ביקור בקרית האומנים בעיר קציר.
בכפר אום אל קוטוף,בכפר קרע אצל אמן הקליגרפיה.ובמוזאון התרבות הפלאחית.