שיטפונות בנחל הקישון.

נחל הקישון ינואר 2013 לאחר שבוע של גשמים.
גישמי ברכה.
בזרימת מים שלא היתה שנים רבות.
צומת ג'למי בדרך מחיפה לטיבעון / ליוקנעם.