דיגים בחוף דדו בחיפה-דגים דגי דניס

ינואר 2013 דיגים בחוף דדו חיפה.
לאחר סופה שגרמה לדגי הדניס
בכלובים באשדוד לברוח לים הפתוח.