ההצגה "הכל בסדר".-גמור.

הצגה של תיאטרון החובבים תיאטרוןהמסכה
המביא את סיפורם של השחקנים עצמם.
במאית: לילך שוורץ פלג.