בורות רמליה וחוות ארליה

כתבה מוסיקלית על ביקור של החוג לידיעת הארץ – נווה מונוסון באתרים:בורות רמליה וחוות ארליה שבנגב.