שטפונות סתיו 2012

צילומים מהשיטפונות שהתרחשו בערבה בסתיו האחרון ממטוסו של רמי בר .
צילום ועריכה- רמי בר.
העלאה לרשת — יוסף שפירא