מדיה תקשורת-ספטמבר 2012-קטורת

מדיה תקשורת-ספטמבר 2012-קטורת- סרטו של יהודה גפשטיין