מדיה תקשורת-אירוח תושבי הדרום-מבצע עמוד ענן-נובמבר 2012

תוכנית רדיו מצולמת ממדיה תקשורת פ"ת בה מתארחים נציגים מתושבי הדרום שהתארחו בפ"ת בזמן מבצע "עמוד ענן"