ליל המדענים בקרית מוצקין

תלמידי בית ספר במוצקין משתתפים בשבירת שיא גינס למספר האנשים הגבוה ביותר שעורכים ניסוי מדעי.