תחרות שח מט במוצקין לזיכרו של נחום נפתלי ז"ל

תחרות שח-מט לבתי ספריסודיים וחטיבות הביניים לזיכרו של נחום נפתלי ז"ל