תרגיל "חום מדבר" של יחידת חילוץ ערבה

חום מדבר" תרגיל של יחידת חילוץ ערבה בשיתוף עם החטיבה והמשטרה. צילום — חגי דהן ומוטי ארנון. עריכה — יובל ארנון. העלאה לרשת – יוסף שפירא