ספורטיאדה לזכר שובל שירין

ספורטיאדה לזכרו של שובל שירין
צילום ועריכה — פני בן דוד, העלאה לרשת — יוסף שפירא