פסטיבל הצפרות בערבה

פסטיבל הצפרות בערבה.
צילום- דובי לחוביצר, עריכה — עמי רותם, העלאה לרשת — יוסף שפירא