לקט לכבוד מגזין ה 100

תמיד נעים להיזכר, אז במיוחד לכבוד מגזין המאה:
לקט מפואר ממגזיני העבר שהוצגו בערוץ הקהילתי.
העלאה לרשת — יוסף שפירא