מדיה תקשורת-עצרת זיכרון לשואה ולגבורה-פתח תקווה 2012

מדיה תקשורת-עצרת זיכרון לשואה ולגבורה-פתח תקווה 2012