פעימה ראשונה

השפעת השינויים בתחבורה הציבורית על ציבור הנוסעים בירושלים