חצרה של מלכה

חצרה של מלכה – היסטוריה ירושלמית של חצר ירוקה מתחת לעץ התאנה
זכרונותיה של מלכה מחיי הילדות בחצר ליד השוק