טבילה בירדן

טבילה בירדן — "קאסר אל יהוד" על גבול ירדן
אירועי יום ההתגלות ממזרח לעיר יריחו
האתר בירדן בו הוטבל ישו על ידי יוחנן המטביל