עולם התבלינים

עולם התבלינים הישראלים
לראות ולקטוף מיד הביתה.
צילום ועריכה — עמי רותם, העלאה לרשת – יוסף שפירא.