יום פתוח 2012

ה"יום הפתוח" בתחנת יאיר בחצבה והפעם : מה חושבים עליו הילדים.
צילום — לאה שטוקלמן, גילה טל, שאול דורי, תגית חן, אמיר אורן, מרים אורן, עופרי גלילי.
ראיונות — ראובת רבין עריכה- פני בן דוד, העלאה לרשת – יוסף שפירא.