ביקור התזמורת האוסטרלית בערבה

"ביקור התזמורת" – תזמורת בי"ס מוריה מסידני אוסטרליה : הופעה מקצועית בהחלט.
צילום ועריכה- עמי רותם , העלאה לרשת – יוסף שפירא