להרגיש כמו מלך בתאילנד

"להרגיש כמו מלך בתאילנד" – חג המלך בחצבה.
צילום ועריכה- עמי רותם. העלאה לרשת – יוסף שפירא