פרנק ליסט

200 שנים להולדת המלחין ההונגרי פרנק ליסט ובערבה חגגנו בקורנצרט מיוחד מאוד.
צילום ועריכה – פני בן דוד, העלאה לרשת – יוסף שפירא