"ערבה יוצרת"

ערבה יוצרת בחנוכה,
אומני הערבה בפעילות יצירתית לחנוכה, בפארק ספיר.
צילום וראיונות – יהודית הדס, עריכה- פני בן דוד, העלאה לרשת יוסף שפירא