"מה נגיד לנגיד"

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר פוגש חקלאים מהערבה.
צילום- שאול דורי, עריכה-פני בן דוד העלאה לרשת – יוסף שפירא