המועצה לובשת צבע

שיפור חזות פני המועצה על ידי עובדי המועצה

צילום ועריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת – יוסף שפירא