" כמבקש דגים במדבר"

"המבקש מן הכילי בקשה – כמבקש דגים במדבר"
רבי שלמה אבן גבירול שכתב פתגם זה מעולם לא יכול היה לדמיין את הקורה במו"פ דגים בערבה.
צילום ועריכה- עמי רותם