שוק תלפיות

הכתבה עוסקת בשוק תלפיות בחיפה – סיפורים על העבר של השוק, המצב בהווה ותוכניות לעתיד.