גטו שנחאי

סיפורם של אלו שחיו בתקופת המלחמה בשנחאי
וחוו את מאורעות המלחמה תחת השלטון היפאני
בכתבה מרואיינות כמה נשים שהיו אז צעירות
ודרך סיפורן אנו מקבלים תמונה של אותה תקופה מיוחדת בסין.