making of על הסרט: הקרב האחרון של כגן

תיאור קצר מפי המפיק – יוחאי רוטנברג -מנהל מרכז עירוני ויצו כגן לתקשורת קהילתית, והבמאי אורי דגן, איך עושים סרט כזה קצר משלב הכתיבה דרך היצירה והעריכה
הופק ע"י מרכז עירוני ויצו כגן לתקשורת קהילתית בירושלים