שבוע חינוך בירושלים-אולפן הרדיו הפתוח

מרכז עירוני ויצו כגן לתקשורת קהילתית השתתף בהקמת ותיעוד מתחם אגף חברה מינהל תרבות חברה ופנאי בבנייני האומה בשבוע החינוך 2010 .
חלק זה מתאר את שנעשה באולפן הרדיו הפתוח ,רדיו "קול כגן" התחנה החינוכית של קול ישראל.