שבוע חינוך בירושלים

מרכז עירוני ויצו כגן לתקשורת קהילתית השתתף בהקמת ותיעוד מתחם אגף חברה מינהל תרבות חברה ופנאי בבנייני האומה בשבוע החינוך 2010 .
חלק זה מתאר את שנעשה בביתנים השונים של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.