קורס טלוויזיה ירושלים 2010

ארבעה סיפורים:
1. נפלאות השיקום-יעל להב שנפגעה בפיגוע טרור בקו 26 בירושלים.
2. גינות קהילתיות בירושלים.

3. סכנות הבטיחות במערכת הסעות של תלמידים בירושלים.
4.מתנדבי השולחן העגול למען החזרת גלעד שליט מהשבי.