פריחת הגינות הקהילתיות

בעשור האחרון הוקמו מאות גינות קהילתיות ברחבי הארץ. שטחים מוזנחים הפכו לבוסטנים. אנחנו בקרנו במספר גינות ובכל מקום מצאנו תושבים מאושרים
כתבתם של טל פסס ויעל אשכנזי