כוחות ההצלה בערבה

הנפשות (הנשמות הטובות) הפועלות לשמור עלינו. סרט המוקדש כולו לכוחות ההצלה בערבה.
צילום – פני בן דוד, דובי לחוביצר, גידי קליין, יהודית הדס, עובד אפריים.
קריינית רצף- מלי חורש, הכנת קריינות ופרסום – תמר ליפשיץ, עריכה – פני בן דוד, העלאה לרשת – יוסף שפירא.