מדיה תקשורת-מי בפתח-אפריל 2012-קלוב תעופה

כתבה אודות קלוב התעופה בפתח-תקווה, ילדים ונוער בונים ומטיסים טיסנים.