Post Tagged with: "תסמונת אשר"

  • סדנת "אשר איפה אתה" בערבה

    סדנת "אשר איפה אתה" בערבה

    לטייל בערבה נשמע פשוט לגמרי לאנשים רגילים קצת מסובך יותר לאנשים בעלי תסמונת "אשר". יצאנו לחוש איתם את עומק הטיול, זה שמעבר לסתם ראייה ושמיעה. […]

  • אשר איפה אתה?

    אשר איפה אתה?

    עפר רבין, תלמיד מגמת תקשורת, בחר להעלות ברגישות ובמקצועיות את חייהם המסובכים של הלוקים בתסמונת "אשר". פרסום – תמר ליפשיץ, קריינית – עדי חודוש