בחזרה לאיילת השחר – מכללת תל חי

מתוך הפרויקט: אנשי הגליל -סרט בהמשכים. חבל ארץ בראי הדורות.