ההצגה "הכל בסדר".-גמור.

הצגה של תיאטרון החובבים תיאטרוןהמסכה המביא את סיפורם של השחקנים עצמם. במאית: לילך שוורץ פלג.